Consells per a pacients al·lèrgics

Per aconseguir un bon control de les al·lèrgies s'han d'establir unes mesures de prevenció correctes que variïn segons la causa que provoqui cada al·lèrgia.