Junta directiva

Presidenta M. Teresa Dordal Culla
Vicepresident Joan Bartra Tomas
Secretària Laia Ferré Ybarz
Tresorera Núria M. Rubira Garcia
Vocal Blanca Andrés López
Vocal Maria José Paniagua Rodríguez
Juntes anteriors

Juntes anteriors