Recopilació Històrica

La societat es va crear l'any 1977 a Barcelona.
A continuació mostrem les diferents juntes al llarg de la història.

Recull històric