Objectius

OBJECTIUS DE LA SOCIETAT CATALANA D'AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA

  • Agrupar tots els especialistes d’Al·lergologia de Catalunya i vetllar per al prestigi cientific i professional de l’especialitat.
  • Contribuir al millorament científic dels seus afiliats.
  • Promoure el desenvolupament de l’Al·lergologia i de la Immunologia Clínica.
  • Divulgar entre els llicenciats en altres àrees de les Ciències de la Salut i entre la població, els coneixements bàsics de l’Al·lergologia i de la Immunologia Clínica.
  • Col·laborar amb les Universitats en el desenvolupament científic i tècnic de l’especialitat i fomentar la col·laboració amb altres Societats de carácter científic tant estatals com internacionals a fi d’establir programes científics comuns.
  • Fomentar la creació de beques i de recursos per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  • Fomentar i vetllar per al compliment dels sistemes de formació continuada i llur sistemes d’acreditació de coneixements.