Immunoteràpia: les vacunes

La immunoteràpia en malalties al·lèrgiques s’usa des dels inicis del segle XX. L’evolució que ha experimentat aquesta terapèutica va lligada als avenços en els coneixements de la immunologia i més concretament en els dels mecanismes de les malalties al·lèrgiques.

Per immunoteràpia s’entén l’administració per via subcutània, nasal o sublingual, de dosis repetides d’una substància al·lergògena correctament estandaritzada, en quantitats creixents. Això produeix canvis a nivell de components del sistema immunològic que indueixen la producció de la immunoglobulina E, molècula responsable de les reaccions al·lèrgiques i condueix a una reducció dels símptomes.

La indicació de la conveniència d’un tractament amb vacunes ha de ser realitzada per un metge al·lergòleg, després d’un estudi d’al·lèrgia complert, ja que la immunoteràpia és un tractament individualitzat.

En termes generals el tractament té una durada d’uns 3 a 5 anys, però l’efecte beneficiós es manté un cop suspesa l’adminis-tració de la vacuna. De totes maneres l’aturada del tractament li serà indicada pel seu especialista i en cap cas ha d’abandonar-lo per iniciativa pròpia, encara que faci temps que es trobi completament bé.

La immunoteràpia és específica: es dirigeix únicament al tractament de l’al·lèrgia causada per la substància a la que es vacuna. Però té efectes beneficiosos per l’al·lèrgia en general ja que pot evitar l’aparició d’altres al·lèrgies; i pot evitar que una persona amb rinitis passi a tenir asma: Això no ha estat demostrat en el tractament amb medicaments.

Com altres tractaments, la immunoteràpia pot presentar efectes secundaris que la majoria de les vegades es manifesten a nivell local (inflor), encara que en algunes ocasions poden ser més general (rinitis, asma, fins i tot xoc).

Per tal que el tractament sigui efectiu i evitar els efectes secundaris cal seguir una sèrie de mesures:

Si presenta reaccions locals, ho ha d’informar al seu ATS/DI o al seu al·lergòleg. Si presenta una reacció general ha d’anar immediatament a un centre sanitari i posteriorment ho informarà al seu al·lergòleg, perquè aquest modifiqui les dosis si ho creu convenient.

Davant de qualsevol dubte consulti al seu especialista.

Recentment el Comitè d' Immunoteràpia de la Societat Catalana d' Al·lergologia i Immunologia Clínica ha publicat un Document de posicionament sobre Immunoteràpia Específica amb Al·lèrgens (vacunes de l' al·lèrgia).