Protocols al·lèrgia a medicaments

05/03/2024

Entre els anys 2004 i 2012, el Comitè d’Al·lèrgia a Fàrmacs (CAF) de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) va elaborar uns protocols d’estudi que recollien l’evidència disponible en aquell moment per a l’estudi possibles reaccions al·lèrgiques medicamentoses. Aquests protocols especificaven, per grups farmacològics, els tipus de reaccions més freqüents i com procedir a l’hora d’avaluar i estudiar una reacció sospitosa de ser immunomediada.

L’actual CAF – SCAIC (2020-2024)* va considerar que calia revisar aquests protocols per actualitzar-los en base als nous avenços en el coneixement dels mecanismes etiopatogènics i els procediments diagnòstics, així com per incloure nous grups de medicaments l’ús dels quals s’ha incrementat exponencialment els darrers anys (ex: quimioteràpics i nous fàrmacs biològics).

Un cop finalitzada aquesta tasca de revisió el resultat d’aquest procés d’actualització es presentarà, seguint el format original, en forma de fascicles que es distribuiran periòdicament entre els socis i sòcies de la SCAIC