Activitats Comités

Comitè d'Al·lèrgia a Aliments i Làtex

Comitè d'Al·lèrgia Cutània

Comitè d'Al·lèrgia a Fàrmacs

Comite d'Al·lèrgia a Himenopters

Comitè d'Al-lèrgia Respiratòria

Comitè Científic