Detall de la notícia

“RECOMANACIONS DE LA SEAIC AL CONJUNT D’AL·LERGÒLEGS SOBRE LA GESTIÓ DE CONSULTES D’AL·LERGOLOGIA EN L’ESTAT D’ALARMA PER COVID-19”
Publicat: 16/03/2020

 

Benvolguts companys:
Com sabeu, amb data 14 de març, el President del Govern de l’Estat ha decretat l’Estat d’Alarma
per la crisi sanitària del COVID-19 (Real Decreto 463/2020). Entre d’altres el R.D. estableix
l’obligatorietat de restringir la mobilitat dels ciutadans, essent l’assistència a centres sanitaris una
de les excepcions.
En un exercici de responsabilitat per frenar la possibilitat de contagis, el “Comité de Crisis de la
SEAIC” ha elaborat una sèrie de recomanacions per als al·lergòlegs tant en exercici públic com
privat.
De tota manera, aquestes recomanacions estan subjectes a les instruccions jeràrquiques de les
direccions de cada centre així com a possibles canvis de les ordres dictades per instàncies
superiors.

Benvolguts companys:

 

Com sabeu, amb data 14 de març, el President del Govern de l’Estat ha decretat l’Estat d’Alarmaper la crisi sanitària del COVID-19 (Real Decreto 463/2020). Entre d’altres el R.D. estableixl’obligatorietat de restringir la mobilitat dels ciutadans, essent l’assistència a centres sanitaris unade les excepcions.

 

En un exercici de responsabilitat per frenar la possibilitat de contagis, el “Comité de Crisis de la SEAIC” ha elaborat una sèrie de recomanacions per als al·lergòlegs tant en exercici públic comprivat. De tota manera, aquestes recomanacions estan subjectes a les instruccions jeràrquiques de les direccions de cada centre així com a possibles canvis de les ordres dictades per instàncies superiors.

Des de la SCAIC aprofitem per recordar les recomanacions de protecció i prevenció dictaminades

pel Departament de Salut en funció del nivell de risc:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/

I les recomanacions en relació a l’exercici en el sector privat del Col·legi de Metges de Barcelona:

https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=ydVK%2bKx3dTF4CKu58VC

i0A%3d%3d

 

En nom de la Junta de la SCAIC, ànims i moltes gràcies per la vostra feina i dedicació.