Detall de la notícia

Setmana Mundia d'Al·lèrgia 2019
Publicat: 05/04/2019

Com cada any la segona setmana de abril es celebra la setmana mundial de l´ al.lèrgia promoguda per la Organització Mundial de la Salut. El tema central d’aquest any será l’Al·lèrgia Alimentaria

 

 

Dades procedents d’un estudi epidemiològic  de Catalunya (CIBUS) sobre al.lèrgia a aliments liderat per el Comitè d’Al.lèrgia a aliments i látex de la Societat catalana d’Al.lergia i Immunologia Clínica informen que llet i ou són els aliments més freqüentment implicats en reaccions al.lèrgiques en nens mentres que fruites i la nou són els aliments més freqüentment implicats en població de > 14 anys d’edat.

El peix també es més freqüents en població pediàtrica mentres que el marisc i l’anisakis predominen en adults. Aquestes dades són consistents amb altres procedents d’altres estudis espanyols i europeus però completament diferents a estudis epidemiològics anglosaxons a on el cacauet és l’aliment més freqüentment implicat.

 

Individualment l’aliment més relacionat amb reaccions al.lèrgiques en adults és el prèssec degut a la sensibilització a la proteïna de transferencia de lípids (Pru p 3).

Dades CAL:

 

El CAL està treballant en un estudi de qualitat de vida en pacients amb sindrome LTP que segueixen tractament dessensibilitzant amb una inmunoteràpia sublingual amb extracte purificat de prèssec i per altre banda, s'està pendent de realitzar un curs de formació per monitors/mestres sobre l'atenció a l'alumnat amb al.lergia a aliments a les escoles.

 

Maria Basagaña Torrentó

Coordinadora Comitè d’Al·lèrgia a Aliments i Làtex