Detall de l'activitat

Juny
10
2021
Estades al PIA_Punt d'Informació Aerobiològica - UAB
Jornada
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
10, 11 i 18 de juny de 2021| UAB
10-06-2021 | 15:00 - 18:30 | Facultat de Biociències
15:00 - 15:10Benvinguda al curs ( Sessió inaugural )
15:00 - 18:00L’Aerobiologia ( Sessió )
Pòl·lens, espores i al·lèrgens.
Detecció de pòl·lens, espores i al·lèrgens a l’atmosfera.
Dinàmica atmosfèrica de pòl·lens, espores i al·lèrgens.
18:00 - 18:30Eines d’informació i prevenció: webs i xarxes socials. ( Sessió )
18:30 - 18:30Finalització de la jornada ( Sessió cloenda )
11-06-2021 | 09:30 - 18:30 | Facultat de Biociències
09:30 - 11:00Identificació de plantes, fongs, pòl·lens i espores ( Sessió )
Identificació de les principals plantes i fongs al·lergògens.
Observació i identificació al microscopi òptic de grans de pol·len i espores.
11:00 - 11:30Coffee Break ( Descans )
11:30 - 12:00Observació al microscopi òptic de mostres aerobiològiques reals. ( Sessió )
12:00 - 13:30Tècniques de mostreig ( Sessió )
Tècniques de mostreig aerobiològic (Captador Hirst).
Preparació de mostres aerobiològiques (Captador Hirst).
13:30 - 14:15Tècniques de mostreig (Captadors Cicló, Alt volum). ( Sessió )
14:15 - 15:00Dinar ( Càtering )
15:30 - 18:00Quantificació d’al·lèrgens de l'aire ( Sessió )
Preparació de les mostres.
Anàlisi ELISA per la identificació i quantificació d’al·lèrgens.
18:00 - 18:30Interpretació de resultats i conclusions ( Sessió )
18:30 - 18:30Finalització de la jornada ( Sessió cloenda )