Consells per a pacients al·lèrgics

< tornar

Al·lèrgia al làtex

El làtex és una proteïna natural que s'obté de l'arbre Hevea brasiliensis i que s'utilitza àmpliament en la fabricació de productes de cautxú.

Algunes persones presenten hipersensibilitat a aquesta proteïna. La majoria de vegades la hipersensibilitat es manifesta de forma immediata com urticària de contacte i/o asma i/o rinoconjuntivitis. Quan hi ha una exposició massiva per exemple amb material medicoquirúrgic ja sigui durant la pràctica d’exploracions mèdiques o d’intervencions quirúrgiques, el quadre pot ser molt greu.

Si les provés que us fan demostren que teniu hipersensibilitat a aquest producte: EVITEU TOTALMENT EL CONTACTE AMB EL LÀTEX.

REACCIONS CREUADES:

Moltes persones al·lèrgiques al làtex també són al·lèrgiques a aliments d'origen vegetal. Aquest fenomen de reactivitat creuada afecta aproximadament a un 50% dels pacients al·lèrgics al làtex i d'aquí que s'hagi descrit "la síndrome làtex-fruita". Les persones al·lèrgiques al làtex poden presentar símptomes al menjar castanya, plàtan, advocat, kiwi o altres fruites d'origen tropical. Aquest fenomen de reacció creuada es deu a que les proteïnes al·lergèniques del làtex estan presents a diverses fruites.

TRACTAMENT:

1. El tractament més eficaç és evitar els productes que contenen làtex i la identificació individualitzada per cada pacient d'aquells aliments que poden causar una reacció al·lèrgica per reactivitat creuada. En el cas de nadons al·lèrgics, les farmàcies disposen de xumets i tetines de silicona.

2. Els pacients que hagin patit un episodi d'anafilaxi han de disposar d'adrenalina autoinjectable.

3. La dermatitis de contacte es tracta amb corticoesteroides tòpics i antihistamínics orals per disminuir la pruïja.

4. L'al·lergòleg pot indicar una immunoteràpia amb làtex a aquells malalts amb al·lèrgia al làtex, del tipus mediada per IgE,que no puguin evitar del tot el contacte directe o indirecte amb productes que continguin làtex.

Objectes personals i domèstics que poden contenir LÀTEX:

 • Globus
 • Preservatius
 • Esponges anticonceptives
 • Diafragmes
 • Guants de rentar els plats
 • Bosses d'aigua calenta
 • Bandes elàstiques
 • Mascaretes de submarinisme
 • Gorres i ulleres de natació
 • Joguines
 • Plantes amb làtex (ficus)

Productes medicoquirúrgics que poden contenir LÀTEX:

 • Esparadrap
 • Catèters i sondes urinàries
 • Circuits, mànegues, manxes i bosses de ventilació
 • Col·lectors d'orina
 • Tubs dels esfigmomanòmetres
 • Aparells protectors dentals
 • Benes elàstiques
 • Pegats d’elèctrode
 • Tubs endotraqueals
 • Tubs d'ènemes
 • Adaptadors per infusió epidural
 • Mascaretes facials i tires elàstiques
 • Tires elàstiques de roba estèril
 • Equips d'hemodiàlisi
 • Connexions per infusió endovenosa
 • Sondes naso-faríngies i oro-faríngies
 • Llençols protectors
 • Taps de goma
 • Tubs d'aspiració gàstrica i intestinal
 • Torniquets
 • Timpanòmetres
 • Drenatges