Consells per a pacients al·lèrgics

< tornar

Al·lèrgia a animals domèstics

Les manifestacions de l'al.lergia (asma, rinoconjuntivitis, urticaria) produïdes per animals son cada cop més freqüents degut a l'increment en el nombre d'animals de companyia a les nostres llars.

El gat (Felis domesticus) es l'animal domèstic responsable amb major freqüència d'al.lergia, moltes vegades greu. Els pacients poden presentar símptomes bastant temps després de la retirada de l'animal del domicili degut a que els residuus s'adhereixen íntimament als teixits (catifes, moquetes, sofas), romanent llarg temps malgrat es realitzi una neteja acurada. El material al.lergènic es troba principalment a la saliva, el pèl, l'orina i les femtes.

El gos (Canis familiaris o domesticus) es l'animal domèstic que es troba amb més freqüència en contacte directe amb els nens. El seu material al.lergènic prové del pèl, la pell i la saliva.

El pèl del cavall (Equus caballus) pot provocar reaccions al.lèrgiques molt greus, produint crisis asmàtiques inclús sense contacte directe amb l'animal.

D'altres animals també poden produïr símptomes en persones al.lèrgiques.Normes ambientals per pacients al.lèrgics a epiteli d'animals

En tots el casos la principal mesura de prevenció es la retirada de l'animal de la llar (en el cas del gat, l'al.lergè pot romandre a l'ambient fins i tot 4 mesos després de la seva retirada).

Com a mesura de prevenció, els nens atòpics no haurien de tenir animals a casa pel major risc de sensibilitzacions. Cal recordar que els animals afavoreixen el creixement dels àcars de la pols.

En cas de no ser possible la retirada de l'animal:

Eliminar els reservoris d'al.lergens (sofas, catifes, moquetes..)

Utilitzar aspiradors amb filtre

Rentar l'animal cada setmana. Al mercat existeixen productes que es poden aplicar després del bany per evitar en la mesura del posible la descamació de l'epiteli.

Cal evitar l'entrada de l'animal al dormitori del pacient al.lèrgic.