Consells per a pacients al·lèrgics

< tornar

Al·lèrgia a pol·len d'olivera

AL·LÈRGIA AL POL·LEN D'OLIVERA

Informació botànica: OLIVERA

Família: OLEÀCIES Nom científic (Espècie): Olea europea L.

Noms comuns:
- Català: oliver, olivera, bardia, nastre, ullastre, olivó.
- Castellà: olivo, aceituno, oliva, olivera (cultivado), acebuche, acembuche, azambujo, oleastro, zambullo (silvestre).
- Euskera: gaimelurraitz, olibando.
- Gallego: oliveira, zambullo.

Com distingir-lo?

Arbre de 2 a 10 metres, sempre amb fulles. Cultivat pel seu fruit (oliva) del que s'extreu l'oli.

Es troba a:

Camps cultivats, zones no cultivades, jardins (arbre ornamental a ciutats: augment de casos d'al·lèrgia a zones no habituals).

Distribució: Europa mediterrània.

Espècies de la mateixa família: Agracejo (Phyllirea latifolia L.), Freixa (Fraxinus excelsior L.), Aligustre (Ligustrum vulgare L.), Lilà (Syringa vulgaris).

Informació mèdica:

L'olivera pol·linitza els mésos de maig i juny, però tota la família de les oleàcies pot produir símptomes ja que tenen un al·lergen comú: el freixe pol·linitza del febrer a l'abril, l'aligustre del maig al juny, així els símptomes d' al·lèrgia a oleàcies poden aparèixer del febrer al juny.

És freqüent l ' associació d'al·lèrgia al pol·len d'olivera i al pol·len de gramínies (pol·linitzen en època semblant).