Detall de la notícia

ES PREVEUEN NIVELLS DE POL·LEN MOLT ALTS PER AQUESTA PRIMAVERA
Publicat: 21/03/2019

 

Es preveuen nivells de pol·len molt alts per a aquesta primavera
Investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l’ICTA-UAB i del Departament de Biologia Animal,
Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB han presentat avui les previsions dels nivells de pol·len i espores a
l’atmosfera a Catalunya per a la primavera i l’estiu.
El pronòstic és que les pol·linitzacions d’aquesta primavera i estiu començaran en el moment habitual però
seran molt importants. Això fa referència al pol·len de plàtan d’ombra, parietària, gramínies, plantatge,
blets i olivera, entre d’altres.

Investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l’ICTA-UAB i del Departament de Biologia Animal,Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB han presentat avui les previsions dels nivells de pol·len i espores al’atmosfera a Catalunya per a la primavera i l’estiu.

El pronòstic és que les pol·linitzacions d’aquesta primavera i estiu començaran en el moment habitual peròseran molt importants. Això fa referència al pol·len de plàtan d’ombra, parietària, gramínies, plantatge,blets i olivera, entre d’altres.