Detall de la notícia

Carta al director, En relació a “Homeopatia assetjada”
Publicat: 15/01/2019

En relació a “Homeopatia assetjada” del 30/10. Els articles científics publicats a dia d’avui no han demostrat l’eficàcia de l’homeopatia a les malalties al·lèrgiques o l’asma. El fet que alguns pacients i/o metges homeòpates “percebin” una milloria no valida aquests tractaments. La ciència no es basa en percepcions (subjectives) sinó en mesures objectives. Això és el que ha fet evolucionar la medicina i ha desterrat pràctiques com ara les sagnies, que professionals i pacients “percebien” com a útils i efectives. I de la mateixa manera que homeòpates i alguns pacients n’estan satisfets, un número similar o superior de metges i pacients han comprovat la seva ineficàcia i els seus riscos, sobretot quan s’abandonen els tractaments validats científicament. Des de la SCAIC volem recordar que tots els pacients, també els al·lèrgics, han de ser tractats segons les evidències científiques, no han d’abandonar la seva medicació, i que a dia d’avui, l’homeopatia no pot substituir cap tractament.

Rosa M Muñoz Cano en representació del Comitè Científic de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC)