Detall de la notícia

Convocatòria Assemblea General Ordinària
Publicat: 15/05/2018

Per la present es convoca l’Assemblea General Ordinària en la seva reunió anual el dia

8 de juny de 2018 a les 15:00 hores en primera convocatòria i a les 15:30 hores en

segona, a l’Hotel Avenida Palace, Gran Via de les Corts Catalanes, 605, 08007,

Barcelona.

 

Ordre del dia:

 

1- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea ordinària anterior

2- Informe de presidència

3- Informe de tresoreria

4- Informe de secretaria

5- Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva: vicepresident, secretària i vocal

6- Precs i preguntes