Detall de la notícia

Posicionament de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia clínica davant del cessament temporal de la comercialització de l’autoinjector d’adrenalina JEXT 300.
Publicat: 05/02/2018

 

Recentment s’ha informat del cessament temporal de la comercialització de
l’autoinjector d’adrenalina JEXT 300.
Això es deu a la rebaixa que el Ministerio de Sanidad ha fet del preu autoritzat
de venda del producte, que resulta inferior al seu cost de producció.
Les autoritats sanitàries espanyoles han establert aquests nous preus tenint en
compte únicament la quantitat del principi actiu i no el cost de producció del
dispositiu, que òbviament és major que el dels vials i les xeringues
precarregades.
Tenint en compte que l’adrenalina intramuscular és el tractament indicat en les
reaccions anafilàctiques, que són potencialment mortals, i que cal administrar-
la precoçment, les persones de risc han de disposar d’aquests autoinjectors per
no retardar la seva administració en cas de necessitat.
La seguretat i facilitat d’ús que aporten els autoinjectors és un valor afegit quan
cal l’administració ràpida d’adrenalina en una situació greu i estressant, sense
que sigui necessari tenir coneixements sanitaris.
No poder accedir-hi redueix per tant la seguretat del pacient.
Des de la SCAIC volem manifestar el nostre desacord amb aquesta mesura i
instem al Ministerio de Sanidad a que trobi una solució a aquest problema.

Recentment s’ha informat del cessament temporal de la comercialització del’autoinjector d’adrenalina JEXT 300.

Això es deu a la rebaixa que el Ministerio de Sanidad ha fet del preu autoritzatde venda del producte, que resulta inferior al seu cost de producció.Les autoritats sanitàries espanyoles han establert aquests nous preus tenint encompte únicament la quantitat del principi actiu i no el cost de producció del dispositiu, que òbviament és major que el dels vials i les xeringuesprecarregades.Tenint en compte que l’adrenalina intramuscular és el tractament indicat en lesreaccions anafilàctiques, que són potencialment mortals, i que cal administrar-la precoçment, les persones de risc han de disposar d’aquests autoinjectors perno retardar la seva administració en cas de necessitat.La seguretat i facilitat d’ús que aporten els autoinjectors és un valor afegit quancal l’administració ràpida d’adrenalina en una situació greu i estressant, senseque sigui necessari tenir coneixements sanitaris.No poder accedir-hi redueix per tant la seguretat del pacient.

Des de la SCAIC volem manifestar el nostre desacord amb aquesta mesura iinstem al Ministerio de Sanidad a que trobi una solució a aquest problema.