Beques i premis

Beca LETI de la SCAIC
Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Premiar la millor comunicació/ pòster enviada al Congrés EAACI 2019 per un soci jove de la SCAIC

Assistència Congrés EAACI 2019
15-02-2019